Ένας τεράστιος, ερπυστριοφόρος γερανός με δύναμη ανύψωσης 400 τόνων, στο λιμάνι της Πάτρας

Επιστρατεύθηκε για τις ανάγκες της εκφόρτωσης μεγάλων τμημάτων ανεμογεννητριών και την Τρίτη αποσυναρμολογήθηκε για να μεταβεί στο Μεσολόγγι, όπου θα πραγματοποιήσει αντίστοιχες εργασίες.

Ο λόγος για έναν τεράστιο γερανό ο οποίος κινείται με ερπύστριες και αναλαμβάνει ειδικές αποστολές, που απαιτούν ακρίβεια και μεγάλυ ανυψωτική δύναμη. Με δυνατότητα ανύψωσης εως φορτίου 400 τόνων, το συγκεκριμένο μηχάνημα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των λιμενεργατών της Πάτρας.

Οι ανεμογεννήτριες που τμηματικά μεταφέρθηκαν στο βόρειο λιμένα της πόλης, είναι από τις μεγαλύτερες που τοποθετούνται σε αιολικά πάρκα.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να φθάσουν, επίσης με πλοία, μικρότερα στελέχη ανεμογεννητριών. Στην εκφόρτωσή τους θα χρειαστεί μικρότερο γερανοφόρο όχημα.

Αξίζει να αναφέρουμε πως στο εμπορικό τμήμα του λιμανιού, παρατηρείται έντονη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα, αποτέλεσμα των λιμενικών εργασιών που έχουν κλειστεί από ναυτιλιακούς πράκτορες.

Πηγή : Thebest.gr

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα ενδιαφέροντος


Είδος Εργασίας

(Η οριζόντια απόσταση που υπολογίζεται από την θέση του ανυψωτικού μέσου μέχρι το σημείο εργασίας)

(Η κατακόρυφη απόσταση που υπολογίζεται από το έδαφος στησίματος του ανυψωτικού μέσου έως το σημείο εργασίας)

Είδος Φορτίου & Διαστάσεις

Τοποθεσία/Διαδρομή Εργασίας

Χρονικό Διάστημα

-

Παρατηρήσεις & Επισύναψη Αρχείων

Browse...
CAPTCHA
Please wait...