Περονοφόρα & Τηλεσκοπικοί Φορτωτές

Περονοφόρα: Διατίθενται περονοφόρα οχήματα πετρελαίου και υγραερίου με διπλά ή και τετραπλά πηρούνια για ομαλό και ανώμαλο έδαφος. Διαθέτουμε πληθώρα επιλογών που σχετίζεται με την ανυψωτική ικανότητα του κάθε οχήματος η οποία κυμαίνεται μεταξύ 1.5 και 6 τόνων. Τηλεσκοπικοί φορτωτές: Οι τετρακίνητοι τηλεσκοπικοί φορτωτές που διαθέτει η Χρυσανθόπουλος Α.Ε. βοηθούν στην αύξηση της παραγωγικότητας σε ότι αφορά την εκτέλεση του έργου καθώς επίσης μειώνουν τον αριθμό των αναγκαίων μηχανημάτων στο πεδίο εκτέλεσης του έργου υποκαθιστώντας αρκετά από αυτά. Πετυχαίνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η αποσυμφόρηση του χώρου εργασιών ακόμα και εάν αυτός παρουσιάζει κάποιες εδαφικές ανωμαλίες. Ανάλογα με τις ανάγκες - ιδιαιτερότητες της εργασίας διατίθενται και τα ανάλογα αξεσουάρ όπως καλάθι εργασίας, κουβάς φορτο-εκφόρτωσης, βαρούλκο, πηρούνια καθώς και επέκταση μπούμας και γάντζου.

Form of Interest

Please fill out the interest form below


Job Type

Load Type & Dimensions

Work Location / Route

Time Period

Comments & File Attachments

CAPTCHA image

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα ενδιαφέροντος


Είδος Εργασίας

Είδος Φορτίου & Διαστάσεις

Τοποθεσία/Διαδρομή Εργασίας

Χρονικό Διάστημα

Παρατηρήσεις & Επισύναψη Αρχείων

CAPTCHA image
go-to-top