Περονοφόρα & Τηλεσκοπικοί Φορτωτές

Περονοφόρα: Διατίθενται περονοφόρα οχήματα πετρελαίου και υγραερίου με διπλά ή και τετραπλά πηρούνια για ομαλό και ανώμαλο έδαφος. Διαθέτουμε πληθώρα επιλογών που σχετίζεται με την ανυψωτική ικανότητα του κάθε οχήματος η οποία κυμαίνεται μεταξύ 1.5 και 6 τόνων. Τηλεσκοπικοί φορτωτές: Οι τετρακίνητοι τηλεσκοπικοί φορτωτές που διαθέτει η Χρυσανθόπουλος Α.Ε. βοηθούν στην αύξηση της παραγωγικότητας σε ότι αφορά την εκτέλεση του έργου καθώς επίσης μειώνουν τον αριθμό των αναγκαίων μηχανημάτων στο πεδίο εκτέλεσης του έργου υποκαθιστώντας αρκετά από αυτά. Πετυχαίνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η αποσυμφόρηση του χώρου εργασιών ακόμα και εάν αυτός παρουσιάζει κάποιες εδαφικές ανωμαλίες. Ανάλογα με τις ανάγκες - ιδιαιτερότητες της εργασίας διατίθενται και τα ανάλογα αξεσουάρ όπως καλάθι εργασίας, κουβάς φορτο-εκφόρτωσης, βαρούλκο, πηρούνια καθώς και επέκταση μπούμας και γάντζου.

Λεπτομέρειες Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα ενδιαφέροντος


Είδος Εργασίας

(Η οριζόντια απόσταση που υπολογίζεται από την θέση του ανυψωτικού μέσου μέχρι το σημείο εργασίας)

(Η κατακόρυφη απόσταση που υπολογίζεται από το έδαφος στησίματος του ανυψωτικού μέσου έως το σημείο εργασίας)

Είδος Φορτίου & Διαστάσεις

Τοποθεσία/Διαδρομή Εργασίας

Χρονικό Διάστημα

-

Παρατηρήσεις & Επισύναψη Αρχείων

Browse...
CAPTCHA
Please wait...
Download pdf
Λεπτομέρειες Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα ενδιαφέροντος


Είδος Εργασίας

(Η οριζόντια απόσταση που υπολογίζεται από την θέση του ανυψωτικού μέσου μέχρι το σημείο εργασίας)

(Η κατακόρυφη απόσταση που υπολογίζεται από το έδαφος στησίματος του ανυψωτικού μέσου έως το σημείο εργασίας)

Είδος Φορτίου & Διαστάσεις

Τοποθεσία/Διαδρομή Εργασίας

Χρονικό Διάστημα

-

Παρατηρήσεις & Επισύναψη Αρχείων

Browse...
CAPTCHA
Please wait...
Download pdf

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα ενδιαφέροντος


Είδος Εργασίας

(Η οριζόντια απόσταση που υπολογίζεται από την θέση του ανυψωτικού μέσου μέχρι το σημείο εργασίας)

(Η κατακόρυφη απόσταση που υπολογίζεται από το έδαφος στησίματος του ανυψωτικού μέσου έως το σημείο εργασίας)

Είδος Φορτίου & Διαστάσεις

Τοποθεσία/Διαδρομή Εργασίας

Χρονικό Διάστημα

-

Παρατηρήσεις & Επισύναψη Αρχείων

Browse...
CAPTCHA
Please wait...