Χοάνες

Οι χοάνες είναι μεγάλες μεταλλικές κατασκευές, πυραμιδικής μορφής που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες φόρτωσης χύδην υλικού για να καθοδηγούν το υλικό στα ανατρεπόμενα οχήματα. Διαχωρίζονται και συναρμολογούνται σε τεμάχια προκειμένου να μεταφέρονται εύκολα.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα ενδιαφέροντος


Είδος Εργασίας

(Η οριζόντια απόσταση που υπολογίζεται από την θέση του ανυψωτικού μέσου μέχρι το σημείο εργασίας)

(Η κατακόρυφη απόσταση που υπολογίζεται από το έδαφος στησίματος του ανυψωτικού μέσου έως το σημείο εργασίας)

Είδος Φορτίου & Διαστάσεις

Τοποθεσία/Διαδρομή Εργασίας

Χρονικό Διάστημα

-

Παρατηρήσεις & Επισύναψη Αρχείων

Browse...
CAPTCHA
Please wait...