Ηλεκτροϋδραυλικές Αχιβάδες-Αρπάγες

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν στην διαχείριση κάθε τύπου χύµα φορτίου, µε µεγέθη που κυµαίνονται µεταξύ µεταξύ 6 m³ και 10 m³. Συνδέονται στον γάντζο οποιουδήποτε τύπου γερανού, δίνοντας την δυνατότητα για άµεση διαχείριση του φορτίου δίχως κωλυσιεργία. Ελέγχονται µέσω της ασύρµατης µονάδας τηλεχειρισµού από απόσταση έως 100 µέτρων.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα ενδιαφέροντος


Είδος Εργασίας

(Η οριζόντια απόσταση που υπολογίζεται από την θέση του ανυψωτικού μέσου μέχρι το σημείο εργασίας)

(Η κατακόρυφη απόσταση που υπολογίζεται από το έδαφος στησίματος του ανυψωτικού μέσου έως το σημείο εργασίας)

Είδος Φορτίου & Διαστάσεις

Τοποθεσία/Διαδρομή Εργασίας

Χρονικό Διάστημα

-

Παρατηρήσεις & Επισύναψη Αρχείων

Browse...
CAPTCHA
Please wait...