Εξοπλισμός

Ένα ευρύ φάσμα εξοπλισμού διατίθεται για κάθε έργο που θα μας αναθέσετε. Δεσμευόμαστε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας επιλέγοντας τον πλέον αποδοτικό τρόπο, παρέχοντας παράλληλα μια συμφέρουσα πρόταση.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα ενδιαφέροντος


Είδος Εργασίας

(Η οριζόντια απόσταση που υπολογίζεται από την θέση του ανυψωτικού μέσου μέχρι το σημείο εργασίας)

(Η κατακόρυφη απόσταση που υπολογίζεται από το έδαφος στησίματος του ανυψωτικού μέσου έως το σημείο εργασίας)

Είδος Φορτίου & Διαστάσεις

Τοποθεσία/Διαδρομή Εργασίας

Χρονικό Διάστημα

-

Παρατηρήσεις & Επισύναψη Αρχείων

Browse...
CAPTCHA
Please wait...