Οχήµατα Οδικής Βοήθειας Βαρέων Οχηµάτων

Μια σηµαντική υπηρεσία της εταιρείας Χρυσανθόπουλοç είναι η Οδική Βοήθεια Βαρέων Οχηµάτων η οποία παρέχεται ολόκληρο το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο. Προσφέρουµε υπηρεσίες ρυµούλκησης και περισυλλογής βαρέων οχηµάτων τα οποία έχουν ακινητοποιηθεί και βρίσκονται εντός ή εκτός οδοστρώµατος λόγω βλάβης ή τροχαίου ατυχήµατος. Ακόµη και αν βρίσκονται εκτός οδοστρώµατος µπορούν να περισυλλεχθούν µε την βοήθεια παπαγάλου γερανού ή υδραυλικού βαρούλκου.

Λεπτομέρειες Εκδήλωση ενδιαφέροντος Download pdf

Form of Interest

Please fill out the interest form below


Job Type

Load Type & Dimensions

Work Location / Route

Time Period

Comments & File Attachments

CAPTCHA image

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα ενδιαφέροντος


Είδος Εργασίας

Είδος Φορτίου & Διαστάσεις

Τοποθεσία/Διαδρομή Εργασίας

Χρονικό Διάστημα

Παρατηρήσεις & Επισύναψη Αρχείων

CAPTCHA image
go-to-top