Οχήµατα Οδικής Βοήθειας Βαρέων Οχηµάτων

Μια σηµαντική υπηρεσία της Χρυσανθόπουλοç Α.Ε. είναι η Οδική Βοήθεια Βαρέων Οχηµάτων η οποία παρέχεται ολόκληρο το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο. Προσφέρουµε υπηρεσίες ρυµούλκησης και περισυλλογής βαρέων οχηµάτων τα οποία έχουν ακινητοποιηθεί και βρίσκονται εντός ή εκτός οδοστρώµατος λόγω βλάβης ή τροχαίου ατυχήµατος. Ακόµη και αν βρίσκονται εκτός οδοστρώµατος µπορούν να περισυλλεχθούν µε την βοήθεια παπαγάλου γερανού ή υδραυλικού βαρούλκου.

Λεπτομέρειες Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα ενδιαφέροντος


Είδος Εργασίας

(Η οριζόντια απόσταση που υπολογίζεται από την θέση του ανυψωτικού μέσου μέχρι το σημείο εργασίας)

(Η κατακόρυφη απόσταση που υπολογίζεται από το έδαφος στησίματος του ανυψωτικού μέσου έως το σημείο εργασίας)

Είδος Φορτίου & Διαστάσεις

Τοποθεσία/Διαδρομή Εργασίας

Χρονικό Διάστημα

-

Παρατηρήσεις & Επισύναψη Αρχείων

Browse...
CAPTCHA
Please wait...
Download pdf

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα ενδιαφέροντος


Είδος Εργασίας

(Η οριζόντια απόσταση που υπολογίζεται από την θέση του ανυψωτικού μέσου μέχρι το σημείο εργασίας)

(Η κατακόρυφη απόσταση που υπολογίζεται από το έδαφος στησίματος του ανυψωτικού μέσου έως το σημείο εργασίας)

Είδος Φορτίου & Διαστάσεις

Τοποθεσία/Διαδρομή Εργασίας

Χρονικό Διάστημα

-

Παρατηρήσεις & Επισύναψη Αρχείων

Browse...
CAPTCHA
Please wait...