Ειδικός Εξοπλισµός

Εκτός από τις πολλαπλές επιλογές γερανών που προσφέρουμε, η εταιρεία Χρυσανθόπουλος παρέχει στον πελάτη και τα εξειδικευμένα εργαλεία που παρουσιάζονται παρακάτω για τη για την κάλυψη των πλέον απαιτητικών εργασιών. Με γνώμονα την ικανοποίηση κάθε αιτήματός σας, ενισχύουμε διαρκώς τον στόλο μας για να εξυπηρετήσουμε κάθε σας ανάγκη.

Form of Interest

Please fill out the interest form below


Job Type

Load Type & Dimensions

Work Location / Route

Time Period

Comments & File Attachments

CAPTCHA image

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα ενδιαφέροντος


Είδος Εργασίας

Είδος Φορτίου & Διαστάσεις

Τοποθεσία/Διαδρομή Εργασίας

Χρονικό Διάστημα

Παρατηρήσεις & Επισύναψη Αρχείων

CAPTCHA image
go-to-top