Η Ιστορία Μας

25/05/1950 o ορεσίβιος Βασίλειος Θ. Χρυσανθόπουλος, με καταγωγή από το Ανθόφυτο Ορεινής Ναυπακτίας ξεκινά από το μηδέν με αμόνι και φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Πατρών – Αχαΐας. Σιδεράδικο το μαγαζάκι του με μόνα εφόδια το νου, την θέληση και τα χέρια του.

1979 χρονιά ορόσημο για τον Βασίλειο Θ. Χρυσανθόπουλο, αγοράζει τον 1ο του γερανό και δημιουργεί την επιχείρηση “Ανυψωτικές Εργασίες & Ειδικές Μεταφορές” με την επωνυμία του.

Η εταιρεία μπαίνει με δυναμισμό στον επιχειρηματικό ιστό της τοπικής κοινωνίας και εδραιώνεται. Ως οικογενειακή επιχείρηση στελεχώνεται από τους υιούς του ιδρυτή της και ετοιμάζεται να παραδώσει την σκυτάλη στην νέα (3η) γενιά με την υπεύθυνη συνεργασία του προσωπικού, που είναι πλήρως εξειδικευμένο και πιστοποιημένο στον τομέα του. Η εταιρεία Χρυσανθόπουλος επένδυε πάντα με όραμα και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον σε υπερσύγχρονα και τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί σε κάθε εργασία που θα μπορούσε να της ανατεθεί. Παρ’όλες τις αντίξοες συνθήκες πιστεύει στην ελληνική επιχειρηματικότητα και την υποστηρίζει έμπρακτα, συνεχίζοντας να επενδύει και να στηρίζει την τοπική κοινωνία. Οι δυνατότητες της εταιρείας όμως της επιτρέπουν να δραστηριοποιείται με επιτυχία πανελλαδικά καθώς και στο εξωτερικό. Κι έτσι με πνεύμα μαχητικό και αισιόδοξο σαν του ιδρυτή της θα συνεχίσει.

 Ανυψωτικές Εργασίες
 Ειδικές Μεταφορές
 Φορτοεκφορτώσεις Πλοίων (Χύδην & Στερεών Υλικών)
 Οδική Βοήθεια Βαρέων Οχημάτων
 Έκδοση Αδειών Διέλευσης Ειδικής Μεταφοράς
 Συνοδεία Ειδικών Μεταφορών
 Διαχείριση Ειδικών Φορτίων & Αποθηκευτικές Λύσεις
 Μηχανολογικές Εργασίες
Ενοικίαση Μηχανημάτων
Προμήθεια Εξοπλισμού (Containers, Γραφεία, Γεννήτριες)

 

 

Αποστολή & Κώδικας Ηθικής

Άνθρωπος & Ασφάλεια
Η εταιρεία μας παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον στους εργαζομένους μας, φροντίζοντας διαρκώς για την κατάρτισή τους. Επιπλέον, επιβραβεύουμε κάθε προσπάθεια με ευκαιρίες σταδιοδρομίας και παραχώρηση περισσότερων αρμοδιοτήτων.

Ποιότητα
Έχουμε εγκαταστήσει, εφαρμόζουμε και βελτιώνουμε συνεχώς ένα ενιαίο διαχειριστικό σύστημα για την διασφάλιση και παρακολούθηση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, σύμφωνα με τα ακόλουθα διεθνή πρότυπα: Διαχείριση της Ποιότητας (ISO 9001 2015), Διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (ISO 45001 2018), Διαχείριση Οδικής Ασφάλειας (ISO 39001 2012) & Περιβαλλοντική Διαχείριση (ISO 14001 2015).

Περιβάλλον
Το περιβάλλον αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα, γι’ αυτό εμείς επενδύουμε στη μείωση των αποβλήτων και ρυπογόνων εκπομπών προχωρώντας στην αποδοτική κατανάλωση ενέργειας. Προχωράμε σε μία πράξη υπευθυνότητας και σεβασμού, μία πράξη ηθικής απέναντι στο περιβάλλον και στο συνάνθρωπο.

Κοινωνία
Η κοινωνική εταιρική ευθύνη αποτελεί πυρήνα της πολιτικής μας. Λειτουργώντας εντός κοινωνικού συνόλου, ασχολούμαστε και στηρίζουμε την τοπική πρωτοβουλία συμβάλλοντας σημαντικά σε έργα και δράσεις.

 

pdf-icon
Πολιτική Συστήματος Διαχείρισης (Υγεία, Ασφάλεια, Περιβάλλον & Ποιότητα)
pdf-icon
Κώδικας Δεοντολογίας

Form of Interest

Please fill out the interest form below


Job Type

Load Type & Dimensions

Work Location / Route

Time Period

Comments & File Attachments

CAPTCHA image

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα ενδιαφέροντος


Είδος Εργασίας

Είδος Φορτίου & Διαστάσεις

Τοποθεσία/Διαδρομή Εργασίας

Χρονικό Διάστημα

Παρατηρήσεις & Επισύναψη Αρχείων

CAPTCHA image
go-to-top