ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
Ανυψωτικές Εργασίες & Ειδικές Μεταφορές

Διεύθυνση: Θράκης, Ρίο Πατρών 26504
Συντεταγμένες: 38°18’06. 21°48’00.4″E
Τηλ.: 2610 990500
Fax: 2610 990300
E-Mail: [email protected]


Για να λάβετε οικονομική προσφορά συμπληρώστε τα απαιτούμενα στοιχεία στην αντίστοιχη φόρμα

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα ενδιαφέροντος


Είδος Εργασίας

(Η οριζόντια απόσταση που υπολογίζεται από την θέση του ανυψωτικού μέσου μέχρι το σημείο εργασίας)

(Η κατακόρυφη απόσταση που υπολογίζεται από το έδαφος στησίματος του ανυψωτικού μέσου έως το σημείο εργασίας)

Είδος Φορτίου & Διαστάσεις

Τοποθεσία/Διαδρομή Εργασίας

Χρονικό Διάστημα

-

Παρατηρήσεις & Επισύναψη Αρχείων

Browse...
CAPTCHA
Please wait...