Τράκτορες & Ρυµούλκες Ειδικών Μεταφορών

Η εταιρεία µας είναι σε θέση να µεταφέρει βαρέα και υπερµεγέθη φορτία, καθώς και εξοπλισµό σχεδόν για οποιοδήποτε είδος βιοµηχανικού τοµέα, χρησιµοποιώντας µια ευρεία ποικιλία τύπων επικαθήµενων συµπεριλαµβανοµένων επιπέδων, ηµιβαθέων και επιµηκούµενων. Πραγματοποιείται πλήρης έρευνα της διαδροµής του οχήµατος όπως και παρέχεται υπηρεσία έκδοσης ειδικών αδειών διέλευσης σε συνεννόηση µε την αστυνοµία και τις τοπικές αρχές για ειδικές µεταφορές.

Λεπτομέρειες Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Λεπτομέρειες Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Λεπτομέρειες Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Λεπτομέρειες Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Λεπτομέρειες Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Λεπτομέρειες Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Λεπτομέρειες Εκδήλωση ενδιαφέροντος Download pdf
Λεπτομέρειες Εκδήλωση ενδιαφέροντος Download pdf

Form of Interest

Please fill out the interest form below


Job Type

Load Type & Dimensions

Work Location / Route

Time Period

Comments & File Attachments

CAPTCHA image

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα ενδιαφέροντος


Είδος Εργασίας

Είδος Φορτίου & Διαστάσεις

Τοποθεσία/Διαδρομή Εργασίας

Χρονικό Διάστημα

Παρατηρήσεις & Επισύναψη Αρχείων

CAPTCHA image
go-to-top