Εξοπλισμός Διαχείρισης Χύδην Υλικών

Η εταιρεία Χρυσανθόπουλοç πρωτοστατεί και στον ναυτιλιακό τοµέα, προσφέροντας µε την χρήση των γερανών λιµανιών της εξαιρετική κατάρτιση, εµπειρία και γνώση, καλύπτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις ποικίλες και πολύπλοκες ανάγκες αυτού του τοµέα, δίνοντας πάντοτε την σωστή λύση σε κάθε ανάγκη. Γερανοί λιµανιών καθώς και εξοπλισµός διαχείρισης υλικού απασχολούνται καθημερινά σε λιµάνια στην φόρτωση και την εκφόρτωση πλοίων.

Form of Interest

Please fill out the interest form below


Job Type

Load Type & Dimensions

Work Location / Route

Time Period

Comments & File Attachments

CAPTCHA image

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα ενδιαφέροντος


Είδος Εργασίας

Είδος Φορτίου & Διαστάσεις

Τοποθεσία/Διαδρομή Εργασίας

Χρονικό Διάστημα

Παρατηρήσεις & Επισύναψη Αρχείων

CAPTCHA image
go-to-top