Χοάνες

Οι χοάνες είναι μεγάλες μεταλλικές κατασκευές, πυραμιδικής μορφής που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες φόρτωσης χύδην υλικού για να καθοδηγούν το υλικό στα ανατρεπόμενα οχήματα. Διαχωρίζονται και συναρμολογούνται σε τεμάχια προκειμένου να μεταφέρονται εύκολα.

Form of Interest

Please fill out the interest form below


Job Type

Load Type & Dimensions

Work Location / Route

Time Period

Comments & File Attachments

CAPTCHA image

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα ενδιαφέροντος


Είδος Εργασίας

Είδος Φορτίου & Διαστάσεις

Τοποθεσία/Διαδρομή Εργασίας

Χρονικό Διάστημα

Παρατηρήσεις & Επισύναψη Αρχείων

CAPTCHA image
go-to-top