Ηλεκτροϋδραυλικές Αχιβάδες-Αρπάγες

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν στην διαχείριση κάθε τύπου χύµα φορτίου, µε µεγέθη που κυµαίνονται µεταξύ µεταξύ 3 m³ και 10 m³. Συνδέονται στον γάντζο οποιουδήποτε τύπου γερανού, δίνοντας την δυνατότητα για άµεση διαχείριση του φορτίου δίχως κωλυσιεργία. Ελέγχονται µέσω της ασύρµατης µονάδας τηλεχειρισµού από απόσταση έως 100 µέτρων.

Form of Interest

Please fill out the interest form below


Job Type

Load Type & Dimensions

Work Location / Route

Time Period

Comments & File Attachments

CAPTCHA image

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα ενδιαφέροντος


Είδος Εργασίας

Είδος Φορτίου & Διαστάσεις

Τοποθεσία/Διαδρομή Εργασίας

Χρονικό Διάστημα

Παρατηρήσεις & Επισύναψη Αρχείων

CAPTCHA image
go-to-top