ΒΑΘΡΟΝ – Εκφόρτωση δοκών σιδήρου από πλοίο

ABOUT THIS CASE

 • ΤΟΜΕΑΣ
  Λιμάνια & Ναυπηγεία
 • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  Λιμάνι Πατρών
 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
  Ιούλιος 2020
 • CASE
  Εκφόρτωση δοκών σιδήρου από πλοίο
 • ΠΕΛΑΤΗΣ
  ΒΑΘΡΟΝ

Form of Interest

Please fill out the interest form below


Job Type

Load Type & Dimensions

Work Location / Route

Time Period

Comments & File Attachments

CAPTCHA image

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα ενδιαφέροντος


Είδος Εργασίας

Είδος Φορτίου & Διαστάσεις

Τοποθεσία/Διαδρομή Εργασίας

Χρονικό Διάστημα

Παρατηρήσεις & Επισύναψη Αρχείων

CAPTCHA image
go-to-top