Αρθρωτοί

Παρέχουμε γενικές υπηρεσίες μεταφοράς φορτίου χρησιμοποιώντας επίπεδες πλατφόρμες και αρθρωτούς "παπαγάλους" γερανούς ανυψωτικής ικανότητας από 9.5 τονόμετρα έως 50 τόνους. Οι γερανοί της εταιρείας Χρυσανθόπουλος είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις προκλήσεις των αποστολών που τους ανατίθενται συνδυάζοντας δύναμη, ευκινησία και αποτελεσματικότητα ακόμη και στους πιο περιορισμένους χώρους.

Form of Interest

Please fill out the interest form below


Job Type

Load Type & Dimensions

Work Location / Route

Time Period

Comments & File Attachments

CAPTCHA image

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα ενδιαφέροντος


Είδος Εργασίας

Είδος Φορτίου & Διαστάσεις

Τοποθεσία/Διαδρομή Εργασίας

Χρονικό Διάστημα

Παρατηρήσεις & Επισύναψη Αρχείων

CAPTCHA image
go-to-top